Profesor particular Marta

Les Corts Barcelona

Marta

17€/h

Pedagoga i logopeda i educació especial amb llengua de signes

Zona Sants-Les Corts-Hospitalet de llob. Pedagoga i logopeda amb tracte a nens d'educació especial, amb llengua de signes A2, faig reeducacions de dificultats d'aprenentatge( Dislèxies, lectoescriptura ,retràs mental,català, reforç escolar primària), tractament a nens d'educació especial ( síndrome Down, X fràgil, sordesa, alteracions cromosòmiques). Degluçió atípica,retràs de la parla i el llenguatge material manipulatiu i vivencial

Materias que imparte Marta

  • Refuerzo escolar
  • Educación especial
  • Lectoescritura
  • Tutoría TDA
  • Tutoría Dislexia
  • Logopedia

Las clases se harán

  • Por webcam

Artículos publicados de Marta

Ver todos los artículos

Profes similares

¿Nos aceptas unas cookies?

Solo te lo ofrecemos una vez...