Profesor particular Sofía

A Coruña

Sofía

12€/h

Clases de Galego, Castelán, Inglés, Italiano e Historia a distancia.

Profesora en humanidades, con Historia da Arte e C1 en Inglés e Italiano, ofrece clases de idiomas (galego, castelán, inglés e italiano) e historia. Con recursos amenos, as clases adecúanse ás necesidades e motivacións do alumnado.

Materias que imparte Sofía

  • Refuerzo escolar
  • Inglés
  • Lengua castellana y literatura
  • Historia
  • Español para extranjeros
  • Gallego

Las clases se harán

  • Por webcam

Profes similares

¿Nos aceptas unas cookies?

Solo te lo ofrecemos una vez...