Profesor particular Josep Mª

l'Abella Sant Martí de Centelles

Josep Mª

22€/h

Classes particulars Física, Química i Matemátiques ...............

Faig de professor d'institut des de fa 17 anys. He estat a dos instituts del sector privat i, del 2005 ençà, en centres públics. He donat les assignatures de Física & Química, Física, Química, Matemàtiques i Estadística. També he donat classes particulars de Física, Química i Matemàtiques a Universitaris dels primers cursos. Llicenciat en Químiques amb 25 anys d'experiència docent, sumant les classes de repàs, la feina com a professor en col·legis privats i finalment el treball com a professor d'institut. Sóc molt sociable i extrovertit . També sóc molt dinàmic i proporciono als alumnes moltíssim material. Dono les classes només online. Per fer-ho tinc tot tipus de material : PC, MAC, Ipad i Pantalles Digitals. També utilitzo tota mena de recursos que tinc a l'abast, com Geogebra, Chem Sketch, Avogadro, etc ... Utilitzo molt Google Drive i totes les seves aplicacions i també Pissarres Digitals com Miro o Live Board. Normalment les classes les dono utilitzant Zoom o Meet, però puc considerar altres opcions si fa falta, com Jitsi, Lark o Teams. Si m'ho demanes amb temps també et puc fer un vídeo tutorial del que vulguis. De totes maneres, crec que el millor és mantenir una entrevista online de 30 minuts per comentar tots els detalls. Demaneu dia i hora per fer-ho amb un missatge. // Trabajo de profesor de instituto desde hace 17 años. He estado en dos institutos del sector privado y, desde el 2005 hasta la actualidad, en diversos del sector público. He impartido las asignaturas de Física & Química, Física, Química, Matemáticas y Estadística. También he dado clases de estas asignaturas a alumnos de primeros cursos de carreras científico-técnicas. Soy Licenciado en Químicas, con 25 años de experiencia docente en total, sumando a mi experiencia en institutos la que tengo como profesor de repaso. Doy clases online a cualquier punto de la Península. Normalmente, para dar las clases utilizo Zoom o Meet, pero también puedo utilizar otras opciones como Lark, Jitsi o Teams. Si crees que te interesa, puedes mandarme un mensaje y te ofrezco la posibilidad de una mini clase de 30 minutos para que puedas evaluar convenientemente si quieres que te dé clase. Cobro por meses.

Materias que imparte Josep Mª

  • Física
  • Álgebra
  • Matemáticas
  • Química
  • Física y química
  • Química Orgánica
Ver todas las materias

Las clases se harán

  • Por webcam

¿Nos aceptas unas cookies?

Solo te lo ofrecemos una vez...